Sala: B-0-07

Mihai BOCA

Șef lucrări

Titlul didactic și științific: Șef lucrări dr. ing. E-mail: mihaitzaboca@yahoo.com, mboca@tcm.tuiasi.ro Tel: 0743 195 870 Curriculum Vitae Domenii de competență: Inginerie Industrială. Activitate didactică desfăşurată în cadrul următoarelor materii de studiu:  Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie, Tehnologii de Prelucrare Mecanică, Tehnologia Presării la Rece, Proiectarea Tehnologiilor Asistate de Calculator, Calcul Numeric Asistat de Calculator, Bazele […]

Destinație

Laboratorul aflat în componenţa Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial din Iaşi, oferă studenţilor facultăţii menţionate, precum şi altor facultăţi din cadrul Universităţii Tehnice ,,Gh. Asachi” din Iaşi, posibilitatea de realizare a diverselor lucrări de laborator specifice domeniului de Ingineria Sudării şi nu numai. Îndeosebi, laboratorul oferă posibilitatea experimentării condiţiilor şi analizei parametrilor care condiţionează desfășurarea proceselor de sudare.
Laboratorul de Tehnologia Sudării oferă posibilitatea desfăşurării activităţilor specifice domeniului Ingineriei Sudării pentru un număr de 16 studenţi, suprafaţa acestuia fiind de 55m2, ceea ce semnifică alocarea unui spaţiu de 3.5 m2 per student.

Baza materială actuală

Dotarea laboratorului permite expunerea şi transmiterea structurată a informaţiilor către studenţi prin intermediul mijloacelor clasice de predare (tabla clasică existentă în dotare), precum şi prin cel al mijloacelor moderne (existenţa unui proiector şi a unei planşe de proiecţie). De asemenea, pentru înţelegerea şi exemplificarea unor procese şi fenomene ce caracterizează îmbinările sudate, laboratorul dispune şi de câteva manuale, prospecte tehnice şi reviste de specialitate.

Pentru realizarea lucrărilor practice, studenţii au la dispoziţie o serie de echipamente precum:
1. Modulator de tensiune de tip DC 655,

2. Instalaţie automată de sudare cu arc electric de tip NA-3N,

3. Robot pentru realizare a sudurilor în regim automat,

4. Echipamentul de sudare manual în puncte de tip Modular 20/Ti,

5. Instalaţia de sudare în atmosferă protectoare cu sârmă (MIG/TIG/MMA), cu răcire cu apă, ce are în componenţă un Invertor de tip Inverpulse 420,

6. Echipament automat de debitare cu flacără oxi-gaz de tip ROK 104.

Tematica lucrărilor de laborator:

1. Studiul variaţiei rezistivităţii metalelor cu temperatura,

2. Studiul rezistenţei de contact dintre componente la sudarea prin rezistenţă a tablelor,

3. Sudarea prin rezistenţă în puncte,

4. Studiul câmpului termic la sudarea prin rezistenţa în relief,

5. Sudarea prin rezistenţă în relief,

6. Sudarea prin rezistenţa în linie,

7. Sudarea prin rezistenţă în puncte cu energie înmagazinată în câmp electrostatic,

8. Sudarea prin rezistenţă cap la cap în stare solidă,

9. Sudarea prin rezistenţă cap la cap cu topire intermediară,

10. Sudarea cu arc electric rotator,

11. Sudarea prin frecare,

12. Studiul influenţei diametrului punctului asupra capacităţii portante a îmbinării sudate,

13. Încercările îmbinărilor sudate în puncte sau în relief ale metalelor.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 2003 de către Prof. dr. ing. Dragoș Paraschiv și Conf. dr. ing. Ionel Sârbu.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:
Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Iovănaş, R. – Tehnologii de sudare prin presiune, Litografia Universităţii din Braşov, Braşov, 1981;
2. Radu D. Negoiţescu, S., Perţa, Gh. – Tehnologia sudării prin presiune, Litografia I.P.T.,Timişoara, 1983;
3. H. Popovici,V. Negoiţescu, S., Gliţă Gh. Echipamente pentru sudare, Îndrumător pentru lucrări de laborator, Litografia I.P.T., Timişoara, 1985;
4. Perţa, G. – Tehnologii de sudare prin presiune, Litografia U.T.T.,Timişoara 1993;
5. Sîrbu I., Tehnologia Sudării Prin Presiune, Îndrumar de laborator, Universitatea Tehnică, Gh. Asachi din Iaşi, 2013.

Vedere asupra Laboratorului de Ingineria Sudării şi Recondiţionări

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.