Sala: B-0-07

Marius Ionuț RÎPANU

Șef lucrări

Titlul didactic și științific: Șef lucrări. dr. ing. E-mail: marius.ripanu@tuiasi.ro, ripanumariusionut@yahoo.com Tel: 0764 556 149 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de deformare plastică la rece; Tehnologii de fabricație, inovare tehnologică și creație tehnică; Proiectarea asistată de calculator; Automatizarea și robotizarea proceselor de fabricație; Sănătate și Securitatea Muncii. Direcții de cercetare: Optimizarea activităților de proiectare și […]

Destinație

Laboratorul a fost destinat inițial pregătirii viitorilor specialişti în  probleme referitoare la repararea şi întreţinerea în exploatare a echipamentelor folosite în agricultură, în special şi în atelierele de reparaţii, în general; în concordanţă cu denumirea disciplinei în cadrul cărei a fost creat, laboratorul avea denumirea de laborator de tehnologia reparării utilajului agricol. Ulterior şi în prezent, activitatea a fost continuată folosindu-se denumirea de laborator de tehnologia reparării şi asamblării maşinilor.

Baza materială actuală

Ȋn laborator se află o maşină de asamblare prin nituire, un echipament pentru depunerea materialelor dure folosind încălzirea cu flacără oxiacetilenică, un echipament electric pentru depuneri cu sârmă, dispozitive de control al uzurii pieselor, un strung pentru lucrări de recondiţionare la trepte de reparaţii, un stand cu piese defecte, în vederea punerii în evidenţă a uzurilor.

Tematica lucrărilor de laborator:

1. Cunoaşterea organelor de maşini, a cuplelor de uzură şi măsurarea uzurilor.

2. Stabilirea metodelor de recondiţionare.

3. Cunoaşterea metodelor de recondiţionare la treapta de reparaţie.

4. Cunoaşterea metodelor de recondiţionare la dimensiunea iniţială.

5. Cunoaşterea metodelor de recondiţionare la dimensiuni majorate.

6. Echipamente folosite la recondiţionări.

7. Cunoaşterea metodelor de demontare, montare şi reglare ale maşinilor.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1961, odată cu înfiinţarea secţiei de mecanică agricolă. Primul cadru didactic ce a coordonat activitatea laboratorului a fost conf. ing. Gheorghe Ailincăi. Disciplina a fost ţinută ulterior de profesorii Constantin Picoş şi Octavian Pruteanu. Din anul 1975, a fost preluată de Dragoș Paraschiv, funcționând în spațiu separat, având atunci denumirea de Laborator de TRUA. De-a lungul anilor, a mai purtat denumirile de laborator de TRAM (Tehnologia Reparării şi Asamblării Maşinilor), TIRPS (Tehnologia reparării şi întreţinerii pieselor sudate). Au lucrat în acest laborator: conf. dr. ing. Ionel Sârbu, ing. Costel Bâşcă, strungar Constantin Fumu, lăcătuș Mihai Lascarachi.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:

În urma transferării secţiei (specializării) de mecanică agricolă la Facultatea de Mecanică, disciplina de tehnologia reparării utilajului agricol s-a desfiinţat. Principalele discipline care desfăşoară acum activităţi în cadrul laboratorului sunt cele de Tehnologia reparării şi asamblării maşinilor şi unele discipline din domeniul ingineriei sudării.

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Paraschiv D., Tehnologii pentru Repararea Utilajului Agricol, Îndrumar de laborator, Institutul Politehnic Iaşi, 1981.

Alte aspecte de interes

În cadrul Laboratorului s-au elaborat, de-a lungul anilor, circa 300 lucrări de diplomă, de către studenţii de la secţiile de TCM, Motoare termice, Maşini – Unelte şi Mecanică Agricolă. S-a editat cursul de TRUA în două ediţii, la Rotaprintul Institutului, în anii 1975 şi 1985. S-au elaborat 28 propuneri de invenţii, obţinându-se 11 brevete de invenţie. S-a executat prototipul maşinii de şlefuit scaune de vane, omologate industrial la CUG Iaşi. S-au abordat 25 contracte de interes industrial, unele dintre teme fiind rezolvate în cadrul proiectelor de diplomă ale absolvenţilor. S-au efectuat anual excursii de studii, la principalele întreprinderi industriale din ţară, întreprinderi care dispuneau de tehnologii moderne. (Dacia – Piteşti, Oltcit – Craiova, Tractorul şi Autocamioane – Braşov, Sinterom Cluj-Napoca, Mecanica Sibiu, Întreprinderea de Şuruburi Bacău etc.).

Vedere generală din laboratorul de TRAM

Echipament de nituire

Depunere oxiacetilenică

Depunere electrică

Cărucior de sudare

Verificarea aprinderii la motoare

Control dimensional

Încărcare cu sârmă

Braț de manipulare

Poster motor 3,5 l, 8 cilindri

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.