Sala: B-0-08

Gheorghe NAGÎȚ

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: nagit@tcm.tuiasi.ro Tel: 0232 70 2319 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de deformare plastică la rece; Tehnologii de finisare prin deformare plastică superficială; Tehnologii de fabricație, inovare tehnologică și creație tehnică; Alte informatii: Prodecan al  Facultăţii de Construcţii de Maşini în perioada 2004-2005; Decan Facultăţii de Construcţii […]

Destinație

Laboratorul este destinat atât formării de competenţe în domeniul prelucrărilor prin deformare plastică la rece cât şi  dezvoltării activităţilor de inovare şi cercetare ştiinţifică. Aplicaţiile pe care le deserveşte laboratorul permit transmiterea către studenţi a unor cunoştinţe referitoare la bazele ştiinţifice ale deformării  plastice la rece, prezentarea operaţiilor de ştanţare şi matriţare, a  principalelor scule, utilaje şi dispozitive folosite cu privire la proiectarea, construcţia, funcţionarea şi a criteriilor pentru alegerea lor, prezentarea calculelor specifice necesare normării lucrărilor de ştanţare şi matriţare.

Baza materială actuală

Dotarea laboratorului corespunde exigenţelor activităţilor didactice şi a celor de cercetare, prin echipamentele existente: prese mecanice de 6,25 şi 40tf, presă hidraulică de 20 şi 40tf, presă manuală de 3tf, ghilotină cu tăiere în unghi, rugozimetru, microdurimetru, dispozitiv de îndoit de tip Abkant, dispozitiv de profilat, dispozitiv de ambutisat hidraulic cutii pătrate, dispozitiv de îndoit alternativ, dispozitiv de tras ţevi, dispozitiv de îndoit ţevi, dispozitiv pentru stabilirea indicelui Erichsen, dispozitiv pentru determinarea arcuirii tablelor şi sârmelor, microlaminor, dispozitiv hidraulic pentru determinarea curbelor limită de deformare, dispozitiv pentru ambutisare folosind amestecuri de gaze combustibile, dispozitiv pentru măsurarea forţelor la decupare-perforare, dispozitiv pentru stabilirea influenţei jocului dintre elementele active, dispozitiv de formare hidraulică a membranelor metalice ondulate, maşină de găurit, cuptor tratamente termice, ştanţe şi matriţe.

Tematica lucrărilor de laborator:

1. Construcţia, funcţionarea şi elementele componente ale ştanţelor cu acţiune simultană şi succesivă.

2. Programarea centrelor de stanţat cu comandă numerică.

3. Stabilirea influenţei grosimii şi naturii materialului asupra coeficientului Erichsen la ambutisarea tablelor şi benzilor.

4. Determinarea influenţei naturii materialului de prelucrat asupra arcuirii la îndoirea în V.

5. Determinarea influenţei grosimii materialului, a naturii acestuia şi a jocului dintre elementele active asupra forţei la decupare – perforare.

6. Determinarea presiunii de deformare şi a forţei de apăsare–reţinere la nervurarea hidraulică.

7. Determinarea deformaţiilor în diferite secţiuni la ambutisarea pieselor paralelipipedice cu secţiune dreptunghiulară.

8. Determinarea conturului semifabricatului plan la ambutisarea unei cutii paralelipipedice cu secţiune dreptunghiulară care se obţine dintr-o singură operaţie de ambutisare.

9. Determinarea gradelor de deformare pe fiecare cajă la obţinerea unui profil tip U.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1970, iar de-a lungul anilor activitatea didactică şi de cercetare în acest laborator a fost susţinută de către următorii titulari de disciplină: Şef lucr. ing. Adrian Cirillo, Prof. dr. ing. Vasile Braha, Prof. dr. ing. Dragoş Paraschiv, Prof. dr. ing. Gheorghe Nagîţ şi Conf. dr. ing. Florin Negoescu.

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Cirillo, A., Braha, V. – Tehnologia Presării la rece, Rotaprint Iaşi, 1985;

2. Braha, V. ş.a. – Tehnologia presării la rece, îndrumar de lucrări practice, Rotaprint Iaşi, 1988;

3. Nagîţ, Gh., Braha, V., Analiza creativă a proceselor de ştanţare şi matriţare la rece. Îndrumar pentru lucrări practice la tehnologia presării la rece. Editura Tehnică – Info, Chişinău, 2001;

4. Nagîţ, Gh., Braha, V., Tehnologii de ştanţare şi matriţare –  îndrumar de proiectare, Editura Tehnică – Info, Chişinău, 2002;

5. Florin Negoescu, Braha Vasile, Gheorghe Nagîţ. Proiectarea ștanţelor şi matriţelor pentru fabricarea membranelor metalice ondulate. Editura Politehnium, Iaşi, 2004;

Vedere laborator Prelucrări prin deformare plastică la rece

Dispozitiv de formare membrane ondulate

Dispozitiv de ambutisat hidraulic

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.