Calitate

Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din Iași are o bogată tradiție în a pregăti specialiști recunoscuți pentru calitatea lor umană și profesională.

Cercetare

Personalul didactic ce activează în cadrul departamentului de TCM desfășoară cu succes activități de cercetare recunoscute de către organizațiile de evaluare interne și internaționale.

Laboratoare

Activitățile didactice ce presupun aplicații practice se desfășoară în cadrul sălilor de laborator dotate conform standardelor naționale pentru programe de studii acreditate de către ARACIS.

Parteneri

Departamentul de TCM din Iași dezvoltă și întreține în continuu strânse relații de colaborare cu parteneri industriali locali cât și cu cei care provin din mediul academic pe plan național dar și internațional.

Personal didactic

Cadrele didactice depun un efort comun susținut pentru a contribui la creșterea constantă a prestigiului departamentului de TCM din Iași prin calitatea actului educațional coroborată cu o pregătire temeinică din punct de vedere profesional.

Conferințe

Departamentul de TCM din Iași reprezintă un colaborator permanent al comitetului de organizare al IManE&E International Conference clasificată ISI Proceedings.

Gheorghe NAGÎȚ

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: nagit@tcm.tuiasi.ro Tel: 0232 70 2319 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de deformare plastică la rece; Tehnologii de finisare prin deformare plastică superficială; Tehnologii de fabricație, inovare tehnologică și creație tehnică; Alte informatii: Prodecan al  Facultăţii de Construcţii de Maşini în perioada 2004-2005; Decan Facultăţii de Construcţii […]

Octavian LUPESCU

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: olupescu@tcm.tuiasi.ro Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii moderne de fabricație mecanică; Tehnologii de deformare plastică superficială a materialelor metalice; Procese și tehnologii de mentenanță industrială; Ingineria calității în fabricația mecanică; Antreprenoriat Industrial.

Vasile MERTICARU

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: merticaru@tcm.tuiasi.ro Tel: 0232 702 311 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de fabricație; Proiectare asistată de calculator; Automatizarea și robotizarea proceselor de fabricație; Dezvoltarea produselor și proceselor inovative. Direcții de cercetare: Optimizarea activităților de proiectare și dezvoltare de produse industriale și procese de fabricație prin utilizarea […]

Andrei MIHALACHE

Șef lucrări

Titlul didactic și științific: Șef lucrări dr. ing. E-mail: andrei.mihalache@tuiasi.ro Tel: 0745 356 715 Curriculum Vitae Domenii de competență: Infografică și Informatică Aplicată; Limbaje de Programare Structurată; Tehnologii de Fabricație pe Mașini cu Comandă Numerică; Proiectare Tehnologică Asistată de Claculator; Proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile Direcții de cercetare: Optimizarea activităților de proiectare și dezvoltare de produse industriale […]

Eugen AXINTE

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: axintee@tuiasi.ro, axintee@yahoo.com, axinteeugen@gmail.com Curriculum Vitae Domenii de competență: Asigurarea calității în procesele de fabricație; Bazele cercetării științifice; Ecologie industrială; Managementul strategic al fabricației mecanice.

Florin NEGOESCU

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: negoescu@tcm.tuiasi.ro Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologia ștanțării și matrițării; Tehnologia ștanțării și matrițării de precizie; Managementul proiectelor tehnice; Domenii de interes: Cold Plastic Forming Technologies, Machining Technologies, Machine Manufacturing Technology, Project Management, ANOVA, Innovative Engineering, Quality Assurance.

Gheorghe CREȚU

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: cretu_gh@yahoo.com Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologia presării la rece; Bazele cercetării experimentale; Tehnologia sudării prin presiune; Tehnica cercetării experimentale. Alte informatii: Director al Departamentului de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din 2020-prezent.

Marius Ionuț RÎPANU

Șef lucrări

Titlul didactic și științific: Șef lucrări. dr. ing. E-mail: marius.ripanu@tuiasi.ro, ripanumariusionut@yahoo.com Tel: 0764 556 149 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de deformare plastică la rece; Tehnologii de fabricație, inovare tehnologică și creație tehnică; Proiectarea asistată de calculator; Automatizarea și robotizarea proceselor de fabricație; Sănătate și Securitatea Muncii. Direcții de cercetare: Optimizarea activităților de proiectare și […]

Gavril MUSCĂ

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: musca@tcm.tuiasi.ro, Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de fabricație asistate de calculator; Proiectare tehnologică asistată de calculator; Informatica procesului decizional; Domenii de interes: Modelarea sistemelor de fabricaţie; Proiectarea asistată a tehnologiilor de prelucrare a roţilor dinţate; Programarea experimentelor şi modelarea datelor experimentale; Baze de date şi sisteme […]

Lucian TĂBĂCARU

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: ltabacaru@tcm.tuiasi.ro, Tel: +40 744 546 706 Curriculum Vitae Domenii de competență: Managementul inovării; Tehnologii de fabricație; Managementul fabricației; Direcții de cercetare: Supranetezirea și suprafinisarea suprafețelor; Honuirea și vibrohonuirea suprafețelor; Managementul tehnologiilor de fabricație.

Viorel COHAL

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: cohal@tcm.tuiasi.ro, viorel.cohal@gmail.com Tel: +40 728 996 063 Curriculum Vitae Domenii de competență: Echipamente pentru sudare; Tehnologia sudării prin topire; Infografică și informatică aplicată; Direcții de cercetare: Îmbunătățirea procedeelor de sudare prin topire; Actualizarea specificațiilor tehnice a echipamentelor pentru sudare.

Laurențiu SLĂTINEANU

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. – în prezent pensionar E-mail: slati@tcm.tuiasi.ro; lslati@yahoo.com Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de fabricație, Tehnologii neconvenționale, Managementul inovării.

Oana DODUN

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: oanad@tcm.tuiasi.ro, oanadodun@yahoo.com Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii electrofizice de prelucrare; Managementul calității; Prelucrarea statistică a datelor; Calcul numeric asistat de calculator; Managementul calității totale; Alte informatii: 28 lucrări publicate în reviste ISI (8) şi volume Proceedings ISI (20); 43 lucrări indexate în alte baze de […]

Dumitru NEDELCU

Profesor

Titlul didactic și științific: Prof.univ.dr.ing.ec. E-mail: dnedelcu@tcm.tuiasi.ro Tel: 0771 346968 Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii de mecanică fină; Procesarea și prelucrarea materialelor compozite.

Laurențiu GHENGHEA

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: lghenghe@tcm.tuiasi.ro Tel: +40 0744 99 18 07 Curriculum Vitae Domenii de competență: Teoria proceselor de sudare; Proiectarea și încercarea structurilor sudate; Managementul proceselor tehnologice industriale Managementul calității totale; Direcții de cercetare: Analiza structurilor sudate; Impunerea și respectarea standardelor de calitate; Fiabilitate și mentenabilitate.

Mihai BOCA

Șef lucrări

Titlul didactic și științific: Șef lucrări dr. ing. E-mail: mihaitzaboca@yahoo.com, mboca@tcm.tuiasi.ro Tel: 0743 195 870 Curriculum Vitae Domenii de competență: Inginerie Industrială. Activitate didactică desfăşurată în cadrul următoarelor materii de studiu:  Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie, Tehnologii de Prelucrare Mecanică, Tehnologia Presării la Rece, Proiectarea Tehnologiilor Asistate de Calculator, Calcul Numeric Asistat de Calculator, Bazele […]

Conferințe

Departamentul de TCM din Iași organizează sau/și colaborează la o serie de manifestări științifice recunoscute pe plan național și internațional.

Citește mai mult.

De ce să ne alegi pe noi?

Pentru că îți dorești excelență, profesionalism și o educație de calitate.

Îți putem oferi informația de care ai nevoie. Pregătirea temeinică a viitorilor ingineri reprezintă scopul nostru principal. Absolvenții de Tehnologia Construcțiilor de Mașini reușesc cu succes să fie asimilați de către mediul industrial privat datorită accesibilității de care dau dovadă și a plajei largi de cunoștințe acumulate. Definitivăm pregătirea studenților cu ajutorul cursurilor de master pe care departamentul le organizează și susține. Există sesiuni de practică desfășurate în colaborare cu parteneri industriali locali importanți care organizează de asemenea și sesiuni de internship, burse de studiu sau chiar contracte de lucru pentru cei selectați.

Ești un tânăr ambițios căruia îi plac provocările?

Te regăsești des în situația în care nevoia ta de cunoaștere depășește ceea ce ți se oferă? Ești un computer geek care este interesat de orice apariție sau inovație tehnologică? Îți plac mașinile? Știai că le poți proiecta 3D pentru ca mai apoi ideea ta să ajungă un prototip? Știai că Renault România angajează ingineri TCM-iști exact pentru această calificare? Sau câ în Iași există firme care proiectează sau realizează documente tehnice pentru avioane? Vino și interesează-te ce poți face și unde și mai ales ce poți ajunge! Nu lăsa pe alții să te convingă fără ca tu să ai o confirmare  a potențialului de care poți da dovadă.

Sau poate că ești un specialist ce își dorește o reconversie profesională?

De câte ori ai simțit că ceea ce faci nu e ceea ce ți-ai dorit? De câte ori ai avut senzația că ești mai calificat decât un alt coleg sau superior ierarhic în instituția sau mediul de lucru în care activezi? De câte ori ai evitat un răspuns tranșant la aceste întrebări? Este timpul să iei atitudine! Știi că poți să schimbi ceva cu condiția ca schimbarea să vină de la tine. Vino și urmează una dintre specializările din oferta noastră educațională și devii acum profesionistul dorit de toți angajatorii. Vom face tot posibilul să te ajutăm pentru a ajunge acolo unde îți dorești.

Vrei să accezi la un mediu elitist recunoscut pentru calitate?

Cadrele didactice ce activează în cadrul departamentului de TCM din Iași au o bogată experiență profesională pe care o transpun cu succes în informațiile diseminate în cadrul disciplinelor de studiu. Membrii departamentului sunt evaluați permanent din punctul de vedere al actului didactic dar și al realizărilor acumulate pe parcursul fiecărui an de studiu. Există consistente activități de cercetare desfășurate de personalul didactic ce sunt apoi diseminate în reviste științifice cu grad ridicat de impact. În acest mod prestigiul catedrei de TCM din Iași este susținut și alimentat permanent de inovație, cercetare și excelență.

Posibilități multiple. Oportunități. Un singur numitor comun: TCM Iași

Există numeroase colaborări la nivel instituțional cu toate universitățile din țară dar și străinătate. Studenții pot aplica pentru burse în cadrul programului Erasmus+ care asigură o deosebită oportunitate de a studia la o universitate parteneră dintr-o țără străină. Ceea ce înseamnă că primești bani pentru a merge să îți definitivezi pregătirea într-un mediu de învățământ diferit. Și în plus poți trece acest lucru în CV-ul tău profesional lucru deosibit de apreciat de către orice angajator. Și atunci ce mai aștepți? Vino în echipa noastră!

    Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.

    SOCRATES

    ALĂTURĂ-TE ECHIPEI NOASTRE. FII PROFESIONISTUL DE MÂINE!

    Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.