Mihai BOCA

Mihai BOCA

Șef lucrări

 • Titlul didactic și științific: Șef lucrări dr. ing.
 • E-mail: mihaitzaboca@yahoo.commboca@tcm.tuiasi.ro
 • Tel: 0743 195 870
 • Curriculum Vitae
 • Domenii de competență:
 • Inginerie Industrială. Activitate didactică desfăşurată în cadrul următoarelor materii de studiu:  Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie, Tehnologii de Prelucrare Mecanică, Tehnologia Presării la Rece, Proiectarea Tehnologiilor Asistate de Calculator, Calcul Numeric Asistat de Calculator, Bazele Cercetării Ştiinţifice;

 • Ingineria Sudării. Activitate didactică desfăşurată în cadrul următoarelor materii:  Tehnologia Sudării prin Presiune 2, Tehnologia Construcţiilor de Maşini;

 • Direcţii de cercetare:
  • Studiul rezistenţei structurilor sudate supuse diferitelor solicitări mecanice;
  • Studiu asupra compensării în regim activ a erorilor de prelucrare la strunjire;
 • Educaţie şi formare:
  • 2008-2011: Stagiu de doctorat;
  • 2008-2009: Cursuri de Master absolvite în specializarea de Tehnologii Avansate de Fabricaţie;
  • 2003-2008: Cursuri de Licenţă absolvite în cadrul specializării de Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
 • Evoluţie Profesională:
  • 2016-prezent: Şef lucrări;
  • 2012-2016: Asistent universitar;
  • 2010-2012: Asistent universitar angajat pe perioadă determinată;
 • Perfecţionări/schimburi de experienţă:
  • – Mar. 2010 stagiu de cercetare doctorală în cadrul Universităţii Nova din Lisabona – Portugalia, Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologie
  • – Iul. 2007 beneficiar al unei burse studenţeşti de tip Erasmus-Socrates, pe durata unui semestru, în cadrul Ecole National des Arts et Metiers, Paris – Franţa
  • Beneficiar al unor stagii de mobilitate de tip Erasmus-Socrates în ţări precum Grecia şi Spania;
  • 2012 – certificat de pregătire profesională în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă;
  • 2011 –certificat de ,, Formator de formatori”,
 • Calificări:
  • 2012 – certificat de pregătire profesională în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă;
  • 2011 –certificat de ,, Formator de formatori”
 • Activitate ştiinţifică:
  • realizarea unui număr de 17 publicaţii ştiinţifice în calitate de autor, la care se adaugă alte 21 de lucrări ştiinţifice elaborate în calitate de coautor, precum şi colaborator la o cerere de brevet de invenţie;
  • membru în proiectului de cercetare IDEI, cod 313, contract nr. 658/2009, în proiectul intitulat ,, Activitate de cercetare exploratorie privind comportamentul dinamic al structurilor cu corecţie de masă distribuită, cu absorbţia energiei modale”;
 • participarea şi prezentarea lucrărilor științifice realizate în calitate de autor/coautor, în cadrul manifestărilor ştiinţifice;

  Membru în echipa unui proiect

  • Membru în echipa de proiect, având ca tema: ,,Cercetare exploratorie privind corecţia comportării dinamice a structurilor cu masă distribuită cu utilizarea absorbitorilor de energie modală’’. PN-II-ID-PCE-2008-2, programul Idei. Cod CNCSIS 313. Contract 658/2009. Director de proiect: Prof. Horodincă Mihăiţă

  Premii şi Diplome obţinute ca membru într-o echipă de cercetare:

  • Diplomă şi medalia de aur pentru invenţia cu titlul: Micro-positioning, micro-orientation and micro-displacement system with six degrees of freedom. Euro INVENT, Expoziţia europeană a creativităţii şi inovării, Iaşi 24 Mai 2014, Inventatori: Mihăiţă Horodincă, Neculai-Eugen Seghedin, Eugen Carata, Dragoş Chitariu, Claudiu Filipoaia, Mihai Boca (notificare de la OSIM  precum ca inventia este viabila).
  • Premiu acordat in cadrul programului „Premierea rezultatelor cercetării, CNCS CNFIS”, Lista 2/2013, cod depunere PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2941.
  • Premiu acordat in cadrul programului „Premierea rezultatelor cercetarii, CNCS CNFIS”, Articole,7, pentru lucrarea: Horodinca, M., Seghedin, N., Carata, E., Boca, M., Filipoaia, C., Chitariu, D., (2014),  Dynamic Characterization of a Piezoelectric Actuated Cantilever Beam Using Energetic Parameters, Mechanics of Advanced Materials and Structures,vol 21, issue 2, pp. 154-164, 2014.

  Activitate didactică:

  • suţinere activităţi de laborator şi proiect la discipline cu profil tehnic, din anii III si IV de studii: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Tehnologii de Fabricaţie, Tehnologii de Prelucrare Mecanică. Tehnologia Presării la Rece;
  • activitate de seminar la discipline de programare si utilizare a calculatorului: Calcul Numeric Asistat de Calculator, Bazele Cercetării Ştiinţifice;
  • activitate de laborator şi proiect in cadrul specializării de Ingineria Sudării, din anul IV: Tehnologia Sudării prin Presiune 2;
  • coordonator de lucrări de licenţă la specializările de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, respectiv Ingineria Sudării;
  • Responsabil al activităţii de practică cu studenţii;
 • Activitaţi organizatorice:
   • Membru în comitetul stiinţific si organizatoric al Conferinţei Departamentului: Innovative Manufacturing Engineering and Energy;

 

Courses

ID Course Name Duration Start Date
LI-026 Automatizarea și robotizarea proceselor tehnologice 14 săptămâni February 13, 2017
LI-036 Tehnologia sudării prin presiune (II) 14 săptămâni September 26, 2016

TRADIȚIE

Ne mândrim cu fiecare nouă generație de ingineri.

EXPERIENȚĂ

Avem o bogată și solidă experiență profesională.

DĂRUIRE

Punem pasiune în tot ceea ce facem pentru că știm că rezultatele vorbesc pentru noi.

CERCETARE

Inovăm și ne punem amprenta asupra lucrurilor pentru că este singurul mijloc de a ne îmbogăți.

CONTACT

Email: tcm@tcm.tuiasi.ro
Telefon: +40-232-242109
Adresa: 59 A, Dimitrie Mangeron Blvd, IASI-700050, ROMANIA

Informații generale

Informațiile prezentate în acest website au un caracter general. Pot fi operate actualizări ce pot afecta conținutul unor elemente anterior accesate. Aceste informații sunt publice și pot fi utilizate cu stipularea sursei acestora. Ne bazăm pe buna dumneavoastră credință în utilizarea responsabilă a informațiilor găsite. Conținutul media și alte informații personale ale persoanelor prezente pe acest website se află sub incidența legii dreptului de autor. Vă mulțumim pentru înțelegere.
TOP
[gtranslate]