Sala: A-0-03

Octavian LUPESCU

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: olupescu@tcm.tuiasi.ro Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii moderne de fabricație mecanică; Tehnologii de deformare plastică superficială a materialelor metalice; Procese și tehnologii de mentenanță industrială; Ingineria calității în fabricația mecanică; Antreprenoriat Industrial.

Destinație

Laboratorul este destinat pregătirii viitorilor specialişti în probleme privind tehnologiile de fabricaţie mecanică, procesele de aşchiere (măsurarea şi analiza erorilor de prelucrare, precizia şi calitatea suprafeţelor), precum şi optimizarea acestora. El este de asemenea destinat şi dezvoltării de cercetări în cadrul tezelor de doctorat, a contractelor de cercetare şi a altor cercetări ştiinţifice inovatoare, rezultatele lor vizând publicarea.

Baza materială actuală

Laborator este dotat cu următoarele maşini unelte şi dispozitive:

  • Strunguri universal: SNB 400 x 2000; SN 500 x 1500;

  • Strung Coreea 350 x 2000;

  • Maşini de frezat universale: FUS 22; FUS 25;

  • Maşină de danturat roti dinţate: FD 320;

  • Maşină de găurit: MG 13;

  • Maşină universal de ascuţit scule: 200A;

  • Dispozitive: dispozitiv pentru măsurarea deformaţiei termice, capete de filetat în vârtej, dispozitiv de vibronetezit, dispozitiv pentru finisarea şi/sau durificarea prin deformare plastică superficială la rece, dispozitiv pentru rotorularea suprafețelor cilindrice exterioare, profilograf-profilometru Surtronic Hobson-Taylor, calculator, licenţe.

Tematica lucrărilor de laborator:

1. Prelucrarea datelor experimentale;

2. Determinarea erorilor de prelucrare şi analiza preciziei la aşezarea semifabricatelor pe prisme în vederea prelucrării lor mecanice;

3. Determinarea erorilor de prelucrare şi analiza preciziei la aşezarea semifabricatelor între vârfuri în vederea prelucrării lor mecanice;

4. Determinarea erorilor de prelucrare şi analiza preciziei la fixarea semifabricatelor în vederea prelucrării lor mecanice;

5. Determinarea erorilor de prelucrare produse prin reglarea sculei la dimensiunea de lucru după metoda pieselor de probă şi cu ajutorul etaloanelor;

6. Studiul influenţei deformaţiei termice a cuţitului de strung asupra preciziei de prelucrare;

7. Reglarea sistemului tehnologic şi determinarea factorilor care influenţează precizia filetelor prelucrate cu cuţite de filetat, piepteni de filetat şi în vârtej;

8. Prelucrarea suprafeţelor cilindrice exterioare prin suprafinisare şi analiza stării suprafeţelor obţinute;

9. Reglarea sistemului tehnologic şi determinarea preciziei la prelucrarea pe maşina de găurit în coordinate 2D 450;

10. Reglarea sistemului tehnologic şi programarea tehnologiei de prelucrare pe strungul automat cu cap revolver SARO-25;

11. Reglarea sistemului tehnologic şi prelucrarea roţilor dinţate cilindrice utilizând freza disc modul şi melc modul şi determinarea erorilor de prelucrare;

12. Reglarea sistemului tehnologic la prelucrarea danturii prin mortezare cu cuţit roată;

13. Reglarea sistemului tehnologic şi determinarea preciziei de prelucrare pe maşina de rectificat profile M9017A;

14. Determinarea preciziei de prelucrare cu ajutorul diagramelor de frecvenţă.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul Tehnologia Construcţiilor de Maşini a fost înfiinţat odată cu înfiinţarea catedrei de TCM în anul 1966 de regretatul Prof. univ. dr. ing. Constantin Picoş. Laboratorul sub această formă a fost înfiinţat în anul 1998 odată cu finalizarea clădirii Departamentului şi mutarea utilajelor din Corpul B din Copou, activitate desfăşurată sub conducerea şi îndrumarea Prof. univ. dr. ing. O.V. Pruteanu.

Această activitate de mutare a utilajelor, echipamentelor şi a tuturor sdv-urilor a fost o activitate deosebit de grea la care s-a implicat tot colectivul catedrei din acea perioadă. De-a lungul anilor au lucrat cu dăruire şi pasiune în acest laborator următorii: prof. univ. dr. ing. Octavian Vasile Pruteanu, prof. univ. dr. ing. Traian Grămescu, prof. univ. dr. ing. Laurenţiu Slătineanu, prof. univ. dr. ing. Gavril Muscă, prof. univ. dr. ing. Octavian Lupescu, prof. univ. dr. ing. Dragoş Paraschiv, prof. univ. dr. ing. Viorel Chirilă, strungar Fumu Constantin, strungar Constantin Sava, strungar Ciurcă Ion, strungar Adrian Bucovei.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:

Principalele discipline care desfăşoară activităţi în cadrul laborator ului sunt cele de Tehnologia construcţiilor de maşiniTehnologia prelucrărilor mecanice, Concepţia şi managementul tehnologiilor de fabricaţieTehnologii de fabricaţie.

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. O.V. Pruteanu ş.a. Tehnologia fabricării maşinilor. Îndrumar de laborator, I.P. Iaşi 1979;
2. Picoş C. ş.a. Tehnologia construcţiei de maşini. Îndrumar de laborator. Rotaprint Iaşi 1981;
3. Bohosievici C., Lupescu O., Tehnologia prelucrării pe maşini-unelte cu comandă numerică. Îndrumar de proiectare. Rotaprint, Iaşi, 1984
4. O.V. Pruteanu ş.a. Tehnologia construcţiilor de maşini. Îndrumar de laborator. Institutul Politehnic Iaşi 1990;
5. C Bohosievici s.a. Proiectarea tehnologiei de prelucrare pe strunguri automate revolver SARO-C. Editura Tehnică-Info, Chișinău 2000.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.