Sala: B-1-07

Oana DODUN

Profesor

Titlul didactic și științific: Profesor univ. dr. ing. E-mail: oanad@tcm.tuiasi.ro, oanadodun@yahoo.com Curriculum Vitae Domenii de competență: Tehnologii electrofizice de prelucrare; Managementul calității; Prelucrarea statistică a datelor; Calcul numeric asistat de calculator; Managementul calității totale; Alte informatii: 28 lucrări publicate în reviste ISI (8) şi volume Proceedings ISI (20); 43 lucrări indexate în alte baze de […]

Destinație

Laboratorul este destinat specializării în domeniul problematicii calculului ştiinţific modern precum şi dezvoltarea unei gândiri algoritmice la studenţi prin abordarea ordonată, structurală a problemelor de calcul, alegerea celor mai bune metode de calcul disponibile şi expunerea într-o manieră clară, concisă şi exactă a procesului de calcul. Un obiectiv important este legat de conştientizarea faptului că întotdeauna datele iniţiale sunt afectate de erori, că fiecare operaţie aritmetică este realizată cu un anumit nivel de precizie şi că, în aceste condiţii, obţinerea unui rezultat numeric de o anumită acurateţe în urma unui proces de calcul de o lungime semnificativă nu este o problema simplă.

Baza materială actuală

Laboratorul este dotat cu 15 calculatoare legate la internet, hub, video proiector, ecran şi table didactice.

Tematica lucrărilor de laborator:

22. Programare în Matlab;

23. Erori şi aproximări ale numerelor în Matlab;

24. Rezolvarea ecuaţiilor transcendente şi a sistemelor de ecuaţii neliniare;

25. Optimizarea funcţiilor în Matlab;

26. Derivare şi integrare numerică;

27. Rezolvarea ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii diferenţiale în Matlab;

28. Calcul simbolic în Matlab.

Istoricul dezvoltării:

În cadrul laboratorului își desfășoară activitatea Prof. dr. ing. Oana Dodun și Șef lucr. dr. ing. Mihai Boca.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:

Principalele discipline care desfăşoară activităţi în cadrul laboratorului sunt cele de Calcul numeric asistat de calculator,
Managementul calităţii, Prelucrarea statistică a datelor.

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Dodun, O. Aplicaţii in MATLAB, Iaşi: Editura Performantica, 2014, ISBN: 978-606-685-104-6, 160 pagini

2. Dodun, O. Calcul Numeric Asistat – Teorie si aplicaţii în MATLAB, Iași: Editura Performantica, 2013, ISBN: 978-606-685-089-6, 192 pagini

Vederi din laboratorul de Modelare Numerică

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.