Sala: B-2-03

Laurențiu GHENGHEA

Conferențiar

Titlul didactic și științific: Conferențiar univ. dr. ing. E-mail: lghenghe@tcm.tuiasi.ro Tel: +40 0744 99 18 07 Curriculum Vitae Domenii de competență: Teoria proceselor de sudare; Proiectarea și încercarea structurilor sudate; Managementul proceselor tehnologice industriale Managementul calității totale; Direcții de cercetare: Analiza structurilor sudate; Impunerea și respectarea standardelor de calitate; Fiabilitate și mentenabilitate.

Destinație

Laboratorul este destinat pregătirii viitorilor specialişti în probleme referitoare la fenomenele care se produc la utilizarea proceselor de sudare.

Baza materială actuală

În laborator se află mai multe echipamente de sudare moderne, cu putere suficientă pentru necesităţile demonstrative, dar şi pentru utilizare industrială în producţia de serie mică. Dotarea laboratorului cuprinde instalaţii de sudare cu arc electric şi electrod învelit, cu protecţie de gaze active sau inerte, cu electrod nefuzibil, destinate materializării proceselor de sudare în stare lichidă. Pentru studierea fenomenelor care apar la sudarea în stare solidă, utilizăm echipamente de sudare prin rezistenţă de contact, care au în componenţă transformatoare de putere ridicată şi echipamente de automatizare şi dirijare a procesului de sudare, folosind microprocesor. Laboratorul are în dotare echipamente şi aparate pentru măsurarea parametrilor tehnologici din procesele de sudare, pentru măsurarea temperaturii în zonele specifice produselor sudate. Diferitele tipuri de îmbinări sudate pot fi studiate prin controlul dimensional şi vizual, cu instrumente de măsură specifice îmbinărilor sudate sau folosind lichide penetrante. Biblioteca laboratorului de teoria proceselor de sudare dispune de o bogată colecţie cu manuale de sudare româneşti şi străine, cu standarde de sudare româneşti sau străine, care reprezintă un instrument important de pregătire a viitorilor ingineri sudori.

Tematica lucrărilor de laborator:

1. Organizaţii naţionale şi internaţionale de coordonare şi îndrumare în domeniul sudării, EWE, IWE, AWS, IIS/IIW, ASR.

2. Dimensionarea rapidă a proceselor de sudare;

3. Fenomene care se produc la folosirea arcului electric în procesele de sudare;

4. Transferul de căldură la sudarea cu arc electric;

5. Randamentul depunerii materialului de adaos la utilizarea proceselor de sudare;

6. Participarea materialelor la formarea îmbinării sudate;

7. Defecte (imperfecţiuni) ale îmbinărilor sudate, cauze generatoare, măsuri obligatorii pentru evitarea formării unor defecte de sudare.

Istoricul dezvoltării:

Un laborator pentru disciplina Tehnologii de Sudare a fost înfiinţat prin anul 1980, de către domnul şef de lucrări Teşu şi acest laborator avea o dotare cu instalaţii de sudare şi cu materiale de bază foarte bună. Dezvoltarea specializării Utilajul şi Tehnologia Sudării, continuată apoi de specializarea Ingineria Sudării, a necesitat realizarea unor laboratoare specifice disciplinelor ce urmau să fie prezentate viitorilor specialişti şi astfel s-au format laboratoare ca cel menţionat aici. Laboratorul a fost înfiinţat în anul 2001, o dată cu darea în folosinţă a corpului de clădire B din Facultatea de Construcţii de Maşini, denumirea de la aceea vreme. Dotările moderne din laboratorul de teoria proceselor de sudare au fost realizate cu ajutorul unui program TEMPUS şi prin granturi de cercetare obţinute de titularul disciplinei, Dan Ghenghea. Întotdeauna absolvenţii specializării au contribuit, în măsura posibilităţilor, la completarea bazei materiale a laboratorului şi putem aminti pe domnii directori tehnici Tătaru Cătălin şi Tănase Alin, iar cu standarde de specialitate pe responsabilii de tehnici de sudare EWE, Corbu Dan, Frîncu Octavian şi Pristavu George. În laboratorul de teoria proceselor de sudare, şi-a desfăşurat activitatea specialistul sudor Rădeanu Gheorghe şi acum activează specialistul în domeniul electrotehnic Tîrnoveanu Petrică.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:
Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Ghenghea L. D., Teoria Proceselor de Sudare, Lucrări de Laborator, Rotaprint Universitatea Tehnică din Iaşi, 1998;

2. Ghenghea L.D., Teoria Proceselor de Sudare, Lucrări de Laborator, Editura Cermi Iaşi, 2007.

Alte aspecte de interes

În laboratorul de Teoria Proceselor de Sudare are sediul Sindicatul Facultăţii Construcţii de Maşini şi Cercul Ştiinţific Studenţesc WELDING. Aici şi-a dezvoltat activitatea de cercetare experimentală, în cadrul pregătirii tezei de doctorat, domnul absolvent Chirileanu Marius. Laboratorul dispune de o tehnologie originală de fabricare a tuburilor ondulate metalice şi are în dotare o instalaţie de ardere a electrozilor de grafit care ar putea conduce spre producerea  nanotuburilor de carbon multistrat.

Vedere laborator MIG/MAG

Echipament nanotuburi de carbon

Echipament testare deformaţii unghiulare

Activități de verificare a parametrilor tehnologici

Echipament de verificare a lungimii arcului electric

Echipament de sudură de putere 7kVA

Activități de premiere a studenților din cadrul Cercului Științific TCM

Premierea studenților în cadrul acordului Erasmus Enzo Ferrari, Modena IT

Activități de predare la UTM, Chișinău

Activități de evaluare a cunoștințelor

Absolvenții 2001

Vedere laborator TPS B 203

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.