În Departamentul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini studiile universitare de doctorat sunt conduse (valabil la începutul anului 2017) de 10 conducători ştiinţifici. Toţi cei 10 profesori, conducători de doctorat pot îndruma doctoranzi în domeniul Inginerie Industrială.

Durata studiilor universitare de doctorat în domeniul Ingineriei industriale este de 3 ani cu posibilitatea prelungirii argumentate cu încă patru ani. Pe parcursul celor 3 ani doctoranzii pot primi burse având statutul de student – doctorand cu toate drepturile conferite de lege. Pot urma studii universitare de doctorat absolvenţii studiilor universitare de masterat şi absolvenţi ai studiilor de lungă durată dinaintea organizării învăţământului superior după „regulile Bologna”.

Doctoranzii sunt coordonaţi de un conducător de doctorat şi de o comisie de îndrumare. Candidaţii trebuie să se înscrie la concursul de admitere specificând domeniul Inginerie industrială şi optând pentru îndrumarea unuia din cei 10 conducători.

Concursul de admitere se organizează, de regulă, în luna septembrie de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial. Pentru doctoranzii care au urmat studii de licenţă / masterat în domenii / specializări îndepărtate de Domeniul Ingineriei Industrială, conducătorul de doctorat stabileşte pentru primul an de doctorat un program de pregătire avansată menit să ofere doctoranzilor cunoştinţele fundamentale necesare în pregătirea tezei.

Doctoranzii din Departamentul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini au acces la o bază de cercetare modernă și dispun de un spațiu de birou şi de studiu la nivel ridicat.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.