Studiile universitare de masterat reprezintă cel de al II-lea ciclu al studiilor universitare. Departamentul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini coordonează trei programe de studiu în domeniul Inginerie Industrială respectiv Tehnologii avansate de fabricaţie, Managementul şi tehnologia producţiei, Inginerie şi management în fabricaţia mecanică şi un program de studiu în domeniul Inginerie si Management respectiv Antreprenoriat Industrial.

Durata studiilor universitare de masterat este de patru semestre, respectiv doi ani. Absolvenţii noştri primesc la absolvire diploma de master în specializarea pe care au urmat-o; această diplomă le conferă dreptul de a se înscrie în cel de al treilea ciclu al studiilor universitare, cel de doctorat. De asemenea, diploma de masterat atestă pregătirea urmată în specializarea respectivă, pregătire cerută de mulţi angajatori sau necesară în realizarea unei afaceri personale.

Pot deveni studenţi ai programelor de studii de Tehnologii avansate de fabricaţie, Managementul şi tehnologia producţiei, Inginerie şi management în fabricaţia mecanică sau Antreprenoriat Industrial, absolvenţii studiilor de licenţă indiferent de programul de studiu absolvit sau de durata acestuia, prin înscrierea opţiunii respective la concursul de admitere la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial.

Candidatii trebuie să fie fermi în opţiunea aleasă pentru unul din cele patru programe menționate. Se pot înscrie şi absolvenţi de studii de licenţă cu durata de 3 ani şi cei cu durata de 4 ani indiferent de Universitatea, Facultatea sau programul de studiu absolvit cu condiţia ca acesta să fi fost acreditat în momentul absolvirii. De asemenea, pot urma cursuri de masterat şi absolvenţi ai studiilor de lungă durată dinaintea organizării învăţământului universitar pe cele trei cicluri după regulile cunoscute sub denumirea „Bologna”.

Toate cele patru programe universitare de masterat coordonate de Departamentul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini reprezintă programe de aprofundare deosebit de solicitate de industrie şi de mediul de cercetare ştiinţifică.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.