Destinație

Laboratorul este destinat formării de competenţe cu privire la elementele fundamentele de integrare sistemică a fabricaţiei în structuri asistate de calculatoare precum şi elemente de bază ale modului de organizare a fluxului informaţional care sprijină managementul fabricaţiei.

Baza materială actuală

Laboratorul este dotat cu o reţea de 12 calculatoare pe care pot rula mediile Arena Simulation Software şi SAP Business Suite. Laboratorul dispune de accesul la o platformă eLearning (http://www.ptsf.tuiasi.ro/moodle/).

Arena Professional este un produs destinat inginerilor din ingineria industrială, analiştilor de proces, firmelor de consultanţă care oferă servicii specifice diferitelor sectoare industriale care au departamente dedicate cercetărilor prin simulare.

(detalii despre produs la adresa: www.arenasimulation.com/)

SAP Business Suite este un pachet software complex care permite modelarea activităţilor specifice diferitelor ramuri industriale bazat pe cele mai bune practici în domeniu.

(detalii despre produs la adresa: www.sap.com)

  • Analiza detaliată a proceselor complexe de fabricaţie (inclusiv manipularea materialelor);

  • Modelarea fluxurilor de fabricaţie folosind modele (template-uri) configurate specific;

  • Analiză Six Sigma, KanBan/Pull or Push;

  • Modelarea sistemelor complexe de manipulare/transport a materialelor

  • SAP CRM Customer Relationship Management;

  • SAP ERP (Enterprise Resource Planning;

  • SAP PLM Product Lifecycle Management;

  • SAP Supply Chain Management;

  • SAP Supplier Relationship Management.

Tematica lucrărilor de laborator:

Conţinutul tematic (neexclusiv) se referă la: sisteme de fabricaţie, celule flexibile, roboţi, matematică operaţională, teoria grafurilor, reţele Petri, modele cu evenimente discrete, tehnologii generative, modelare/simulare, teoria firelor de aşteptare, CIM, sisteme cu prelucrare distribuită, baze de date, fluxuri de date, diagrame de modelare, instrumente CASE, ERP (Enterprise Resources Planning), funcțiile unui sistem informatic de gestiune, integrare, întreprinderea virtuală, evaluarea unui sistem informatic de gestiune.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1991, iar conţinutul tematic s-a bazat pe un referat de catedră din 1990, Sisteme de producţie integrate cu calculatorul. Şi-au desfăşurat activitatea în acest laborator: Andrei Gongescu, Cristian Spânu, Vasile MerticaruMarius Rîpanu și Andrei Mihalache.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:

Principalele discipline care desfăşoară activități în cadrul laboratorului sunt: Proiectarea tehnologiilor pe sisteme flexibile, Managementul operațiilor, Managementul sistemelor informatice de gestiune a fabricaţiei, Antreprenorial industrial (I)Planificarea resurselor şi analiză LCA (Life Cycle Assesment).

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Petru Duşa, Proiectarea tehnologiilor în sisteme flexibile (189 pag.), Rotaprint Univ. Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, 1996

2. Petru Duşa, Proiectarea tehnologiilor în sisteme flexibile (222 pag), Editura Tehnică-Info Chişinău, 2001, ISBN 9975-63-048-0;CZU 621.9.04(075.8); D96

Alte aspecte de interes

În 2003 Laboratorul PTSF obţine un Grant Academic din partea firmei SolidWorks Software, iar prin contractul 7591/5.06.2003 se înfiinţează Unitatea Autorizată de Instruire SolidWorks şi componente integrabile CAD/CAM/CAE. În anul 2005 se înfiinţează, în cadrul laboratorului, Departamentul de Ingineria Sistemelor Tehnologice şi Manageriale, care prin contractul 19890/31.10.2015 devine Unitate Autorizată de Instruire şi Certificare SolidWorks şi componente integrate CAD/CAM/CAE, unitate care a funcţionat până în 2008. S-au remarcat prin lucrări interesante studenţii: Sergiu Petrovici, Iurie Rebeja.

Vedere laborator de Proiectarea tehnologiilor pe sisteme flexibile

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.