În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 Departamentul reprezintă unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

Departamentul are rolul de coordonare interdepartamentală la nivelul Facultății de Construcții de Maşini si Management Industrial și al Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași si de colaborare cu celelalte departamente similare din universitățile din țară și chiar din străinătate în scopul asigurării calității procesului educațional. În virtutea legii 1 / 2011 Departamentului îi revine un rol major atât în coordonarea programelor de studii pe tipuri și cicluri de studii universitare, cât și în plan financiar fiind prevăzut a deveni centru de cost.  Departamentul de Tehnologia construcțiilor de maşini participă la elaborarea și gestionarea programelor de studii din domeniile Inginerie Industrială și Inginerie și Management alocate misiunii.

Departamentul de Tehnologia construcțiilor de maşini coordonează următoarele programe de studii:
Misiunea Departamentului de TCM se desfășoară în două direcții:

> în a oferi educație academică în toate ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat;

> în a oferi educație continuă prin programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe de studii de conversie profesională;

> spre formarea de specialiști competenți și performanți, în specializările programelor de studii coordonate, capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în țară și în străinătate.

> în concordanță cu domeniul în care se desfășoară studiile universitare de licență, masterat și doctorat, continuând direcțiile de cercetare ale departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Maşini și se încadrează în misiunea de cercetare a facultății și universității;

> cercetare științifică fundamentală și aplicativă;

> transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.