Destinație

Laboratorul este destinat pregătirii viitorilor specialişti în probleme referitoare la utilizarea calculatorului cu sistem de operare Windows și a unor pachete de programe MS Office, AutoCAD, Catia și SolidWorks în domeniul ingineriei industriale. De asemenea, se desfășoară activități de pregătire a masteranzilor la disciplina Modelarea și simularea sistemelor de fabricație.

Baza materială actuală

Ȋn laborator se află 15 calculatoare conectate la internet, un videoproiector și o tablă interactivă Hitachi.

Tematica lucrărilor de laborator:

Pentru disciplina PUC

1. Programul Windows Explorer. Operaţii cu directoare şi fişiere.

2. Formatări în Word. Crearea bibliografiei.

3. Crearea şi editarea tabelelor și listelor de materiale. Utilizarea tabulatorilor.

4. Crearea cuprinsului, a listelor de tabele şi figuri.

5. Interclasarea documentelor. Gestiunea corespondenţei.

6. Editarea formulelor matematice în Word.

7. Calculul și reprezentarea funcțiilor în Excel.

8. Calculul statistic în Excel.

9. Test pe parcurs: utilizarea aplicațiilor Word și Excel.

10. Reprezentări grafice în Excel.

11. Tranziţia clişeelor şi animaţia elementelor prezentărilor electronice. Animaţia textelor, desenelor şi graficelor în PowerPoint.

12. Crearea bazei de date Student. Tabele și formulare.

13. Utilizarea bazei de date Student. Interogări și rapoarte.

Pentru disciplina IIA

1. Lucrul în AutoCAD. Setări ale aplicaţiei. Aplicaţii: cazurile de construcţie ale triunghiurilor.

2. Lucrul cu layere. Aplicaţie: contur profilat.

3. Construirea regiunilor. Calculul elementelor geometrice ale suprafeţelor. Aplicaţie: garnitură.

4. Construirea haşurilor. Aplicaţii: cama.

5. Cotarea desenelor. Aplicaţie: capac.

6. Crearea chenarelor şi indicatoarelor.

7. Indicarea abaterilor de formă. Lucrul cu vederi. Aplicaţie: ghidaj.

8. Asamblări filetate. Reprezentarea filetelor. Aplicaţie: corp cilindru hidraulic.

9. Desenarea subansamblurilor şi ansamblurilor. Tabele de componenţă. Aplicație: Cilindru hidraulic.

10. Desenarea roţilor dinţate.

11. Desenarea arborilor canelaţi.

12. Căutarea și modificarea proprietăților obiectelor în AutoLISP.

13. Generarea curbelor complexe in AutoLISP.

Istoricul dezvoltării:

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 2002, având atunci denumirea de Programarea și utilizarea calculatorului (PUC).
Au lucrat în acest laborator: prof. dr. ing. Gavril Muscă, conf. dr. ing. Viorel Cohal, conf. dr. ing. Vasile Merticaru, ș.l. dr. ing. Margareta Coteață, asist. univ. dr. ing. Adrian Iosub, ș.l. univ. dr. ing. Mihai Boca, ș.l. univ. dr. ing. Andrei Mihalache, ș.l. univ. dr. ing. Marius Ionuț Rîpanu.

Discipline care îşi desfăşoară activitatea în laborator:

Principalele discipline care desfăşoară activităţi în cadrul laboratorului sunt cele de Programarea și utilizarea calculatorului, Infografică și informatică aplicată, CAD.

Îndrumare de lucrări de laborator folosite de-a lungul anilor:

1. Constantin Cărăușu, Programarea și utilizarea calculatorului. Mijloace și tehnologii birotice. Ed. Tehnopress, Iași, 2008;

2. Vasile Merticaru, Florin Negoescu, Bazele teoretice și aplicații CAD, Ed. Politehnium, 2010.

Alte aspecte de interes

În perioada mai 2006 și mai 2014 laboratorul a fost acreditat de către ECDL România, Centrul ECDL coordonat de conf. dr. ing. Constantin Cărăușu. Examinatori autorizați: prof. dr. ing. Gavril Muscă și conf. dr. ing. Constantin Cărăușu. În această perioadă s-au instruit și au obținut permise ECDL complet și CAD peste 200 de elevi, studenți și alte persoane interesate de obținerea acestor certificări. Pentru studenți disciplinele PUC și IIA au constituit suport de pregătire în vederea certificării ECDL.

Vederi laborator de Informatică Aplicată

Copie după un Certificat ECDL al Centrului de Testare înființat în laboratorul de Informatică Aplicată

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.