Programul de studii de Tehnologia Construcțiilor de Maşini (TCM) din domeniul Ingineriei Industriale funcționează în cadrul Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Specializarea de Tehnologia Construcțiilor de Maşini este înființată din anul 1953 și a funcționat, de atunci, fără întrerupere fiind acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ultima evaluare având loc în anul 2015.

Misiunea specializării TCM

Misiunea specializării TCM este de a oferi un curriculum bazat pe completarea cunoștințelor teoretice cu experiențele practice în domeniul problematicii complexe și diverse a tehnologiilor  clasice și neconvenționale de prelucrare prin așchiere sau prin deformare plastică la rece, a tehnologiilor de fabricație asistate de calculator și cu ajutorul comenzii numerice, a proiectării produselor complexe, a proceselor și echipamentelor de prelucrare, a controlului și calității proceselor, a tehnologiilor de asamblare, a tehnologiilor din sistemele de fabricare flexibile, a managementului industrial.

Atuurile inginerului TCM

Cei mai buni ingineri TCM devin membri ai echipei de management datorită cunoștințelor complexe și solide dobândite.

TCM reprezintă tradiție (de peste 60 de ani) și modernism în ingineria fabricației.

Învăț cum se fabrică mai repede, mai bine, mai puțin costisitor!

TCM = teorie + experiență practică/proiecte.

Noi proiectăm, noi realizăm prototipuri, noi analizăm, noi testăm, noi construim.

TCM înseamnă ingineri pregătiți pentru a lucra în echipe multidisciplinare și pentru a se integra cu ușurință în organizații internaționale.

O pregătire axată pe studiul practic și pe metode de rezolvare a problemelor din domeniul fabricării produselor.

Pregătirea tehnică generală completată cu un pachet de discipline economice, absolut necesare pentru formarea unei viziuni mai largi asupra domeniilor cercetării, producției și desfacerii produselor.

“Is There an Engineer Inside You?: A Comprehensive Guide to Career Decisions in Engineering”

– Celeste Baine

“There are abundant job opportunities worldwide for engineers and engineering technologists.”

“A technologist is an expert at applying engineering principles and technology to solve problems and connect the theory to all aspects of the problem. An engineering technologist looks at the big picture and practical application of a problem.”

Optez pentru specializarea de TCM pentru că:

– Voi găsi loc de muncă deoarece companiile doresc să investească în ingineri capabili să dezvolte sisteme care îmbunătățesc calitatea si productivitatea și reduc pierderile.

– Majoritatea companiilor multinaționale au venit în România pentru a face producție/fabricație.

– Orice întreprindere mică sau mare, națională sau multinațională are nevoie de măcar un inginer de fabricație (inginerul tehnolog).

– Tehnologia are contribuția majoră la obținerea succesului companiilor în condiții de concurență intensivă și globală. Cine cunoaște tehnologia deține puterea.

– În Iași, în Moldova și chiar în toată România companiile care s-au dezvoltat pun accentul nu pe realizarea de noi maşini–unelte ci pe aplicarea pe acestea a celor mai înaintate tehnologii în scopul obținerii de produse competitive.

– Companiile multinaționale își mută înspre Europa de Est (implicit și în România) locul de fabricare a produselor industriale proiectate aici sau în occident. Aproape toate întreprinderile din Iași și din Moldova sunt axate pe proiectare și pe fabricație.

– Nu există nicio altă specializare din spectrul mecanic care să acopere mai bine cerințele cumulate ale producției și ale proiectării.

– Foarte mulți absolvenți ai altor specializări se angajează ca ingineri de fabricație tocmai pentru că inginerii de tehnologia construcțiilor de maşini sunt foarte căutați, iar numărul lor este relativ redus comparativ cu cerințele angajatorilor. Practic nu există inginer „TCM”-ist care să nu-și fi găsit loc de muncă adecvat pregătii lui.

– Inginerul de fabricație poate ușor să se adapteze la alte activități inginerești (fabricare de automobile, fabricare de aparatură medicală, fabricare de echipamente energetice etc.), ceea ce nu este valabil pentru absolvenți de programe de studiu foarte specializate.

– Procesul didactic, prin modul de predare al profesorilor și prin modul de examinare al studenților, evidențiază și se bazează pe învățarea metodelor de rezolvare creativă a problemelor cu care se confruntă tehnologiile de fabricație.

– Formarea inginerilor „TCM” are un caracter practic, orientat înspre rezolvarea problemelor actuale din fabrici, prin colaborarea intensă cu industria, în cadrul perioadelor de practică a studenților „TCM”-iști, prin implicarea în proiecte comune și prin temele de proiecte de diplomă, care sunt propuse de firme.

– Brandul „TCM” este cunoscut și apreciat în Iași, în România și în toată lumea, inginerii „TCM”-iști ocupând funcții de mare responsabilitate în companii de prestigiu internațional.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.