Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini își are originea în înființarea, în 1953 (1954), a specializării “Tehnologia construcției de mașini”, în cadrul Institutului Politehnic din Iași. Cel care a predat pentru prima data cursul de tehnologia construcțiilor de mașini la Iași a fost profesorul Constantin Picoș, cel care va deveni șef de catedră la înființarea acesteia, în 15 septembrie 1964 și care va deține un prim mandat de șef de catedră, până în anul 1972. Catedra lua ființă în cadrul Facultății de Mecanică, facultate condusă, în calitate de decan, de către domnul profesor Constantin Picoș (dumnealui avea să exercite funcția de decan până în anul 1976). Făceau parte atunci din colectivul catedrei domnii profesori Cazimir Bohosievici (1958) și Gheorghe Coman (1961), ce se angajaseră mai întâi la Catedra de Tehnologia Metalelor.

Prima denumire a fost cea de Catedră de Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Mecanică Agricolă; catedra avea să își mărească numărul membrilor prin includerea ulterioară a domnilor profesori Gheorghe Teșu și Adrian Cirillo în 1964, Vasile Braha în 1965, Octavian Pruteanu în 1966, Dragoș Paraschiv în 1967.

În perioada 1970-1972, denumirea catedrei a fost cea de Catedra de Tehnologia Construcției de Mașini, șef de catedră fiind, de asemenea, profesorul Constantin Picoș. În această perioadă, devine membru al catedrei, în anul 1971, profesorul Laurențiu Slătineanu.

În perioada 1972 -1974, catedra se numea Catedra de Tehnologia Construcției de Mașini, Tehnologia Metalelor și Mecanică Agricolă și avea ca șef de catedră pe domnul profesor Constantin Ciochină, iar în perioada 1974-1976, catedra purta denumirea de Catedra de Tehnologia Construcției de Mașini și Mecanică Agricolă, șef de catedră fiind domnul profesor Constantin Ciubotaru. În această perioadă, în anul 1973, se angajează la catedră profesorul Traian Grămescu.

Începând din anul 1976 și până în anul 1983, șef de catedră a fost din nou profesorul Constantin Picoș. In acea perioadă, Facultatea de Mecanică avea ca decan pe profesorul Vitalie Belousov, iar catedra a purtat denumirile de Catedra de Tehnologia Construcției de Mașini, Tehnologia Metalelor și Mecanică Agricolă între 1973 și 1979 și respectiv de Catedra de Tehnologia Construcției de Mașini și Mecanică Agricolă din 1979 până în 1983. În această perioadă, au devenit membrii ai catedrei profesorii Viorel Chirilă (1980), Octavian Lupescu (1981), Gavril Muscă (1982), Paul Leonte, Adrian Șerb (1986).

Din 1983 până în 1994, catedra a avut drept conducător pe profesorul Octavian Pruteanu. Până în 1990, denumirea catedrei era cea de Catedră de Tehnologia Construcției de Mașini și Mecanică Agricolă, iar Facultatea de Mecanică avea ca decan pe profesorul Vasile Merticaru. După 1990, când Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (denumirea folosită până în 1992) și respectiv Facultatea de Construcții de Mașini (denumire folosită din 1992 până în 2007) au avut ca decan pe profesorul Mircea Cozmâncă (până în 2004), iar denumirea catedrei a fost de cea de Catedră de Tehnologia Construcției de Mașini. În acea perioadă, în catedră s-au angajat mai multe cadre didactice: Mircea Ianișevschi și Gheorghe Crețu (în 1985), Ionel Sârbu, Petru Dușa, Constantin Cărăușu, Viorel Cohal,  Radu Coman, Liviu Luca, Radu Botez, Cristian Ulianov, Eugen Axinte, Bogdan Rusu, Radu Gafițanu, Cristian Spânu, Gabriel Pâslaru, Sorin Cozma, Moldovan Pompiliu, Tudor Tuleașcă, Laurențiu Ghenghea, Pavel Budău, Gabriel Pîslaru (1990), Andrei Gongescu, Liviu-Lucian Tăbăcaru, Gheorghe Nagîț (1991), Irina Neaga (1992), Iulian Warter, Teodor Amariei, Dumitru Nedelcu (1993).

Între 1994 și 1996, șeful Catedrei de Tehnologia Construcțiilor de Mașini a fost profesorul Traian Grămescu, iar din 1996 până în 2004, la conducerea catedrei s-a aflat profesorul Octavian Pruteanu. In această perioada devin cadre didactice Oana Dodun, Vasile Merticaru (1999), Ciprian Ciofu, Florin Negoescu și Margareta Coteață (2003). În perioada respectivă se remarcă organizarea, începând cu anul 1996, a conferințelor internaționale anuale ale catedrei. Prima ediție a avut loc în anul 1996, folosindu-se acronimul TMCM – Modern Technologies in Machine Manufacturing Technology, denumire ce s-a păstrat până în anul 1999. Din 1999 până în 2008, conferința organizată în parteneriat cu catedra similară de la Chișinău a purtat denumirea de  TMCR (Modern Technologies, Quality, Reorganization). În acea perioadă este de observat schimbarea sediului catedrei din Corpul A al Universității, corp situat în Copou, în clădirea actuală, amplasată pe platforma didactică din zona Tudor Vladimirescu. Clădirea, la a cărei realizare a avut un aport deosebit șeful de catedră din acea perioadă, domnul Profesor Octavian Pruteanu, a fost construită între anii 1991 și 2002, fiind date în folosință, pentru început, corpul de clădire situat la stradă, în anul 2000 și apoi restul clădirii, în 2002. Catedra de Tehnologia Construcțiilor de Mașini a acceptat ca în spațiile sale să își desfășoare activitatea Catedra de Mecanică Teoretică și respectiv să găzduiască sediul Decanatului Facultății de Construcții de Mașini.

În perioada 2004 – 2008, Catedra de Tehnologia Construcțiilor de Mașini a fost condusă de profesorul Gavril Muscă. În aceasta perioadă, decani ai Facultății de Construcții de Mașini au fost profesorul Viorel Chirilă, până în 2005 și ulterior profesorul Gheorghe Nagîț, din 2005 până în 2016. În anul 2007 devine cadru didactic al catedrei Adrian Iosub și tot în același an facultatea adoptă denumirea de Facultate de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Din 2008 și până în 2012, catedra îl are ca șef de catedră (până în 2011) și ulterior ca director de departament (din 2011 până în 2012) pe profesorul Laurențiu Slătineanu.  Începând cu anul 2009, până în 2012, conferința catedrei a fost organizată sub denumirea de Modtech (Modern Technologies, Quality and Innovation).

Între anii 2012-2016, Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini a avut ca director pe doamna profesor Oana Dodun des Perrières. În această perioadă, din 2013 a fost necesară modificarea denumirii conferinței departamentului, fiind adoptată denumirea de IManE (Innovative Manufacturing Engineering International Conference), denumire folosită până în 2015, iar din 2016 apelându-se la denumirea IManE&E (Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference). In această perioadă, devin cadre didactice Marius Ionuț Rîpanu și Mihai Boca (2012), respectiv Andrei Marius Mihalache (2014).

Din 2016 până în prezent, Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini îl are ca director pe profesorul Gheorghe Nagîț.

În anul 2017, colectivele didactice și de cercetare din departament, compuse din cadre didactice și studenți, sunt în permanent contact cu lumea științifică din țară și din afara granițelor țării. Contactele s-au intensificat și dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor programe comune de schimburi de studenți și profesori cu țări cum sunt Franța, Germania, S.U.A., Grecia, Portugalia, Spania, Italia, Danemarca, Ucraina, Anglia, Republica Moldova, Turcia, Polonia. Proiectele comune au în vedere atât realizarea de activități didactice, cât și a unor cercetări științifice de interes fundamental, cu deschidere spre aplicații în diferite domenii – de la cercetarea teoretica la cea experimentala și cea aplicativă.

În prezent, corpul profesoral al departamentului include 19 cadre didactice titulare (8 profesori, 7 conferențiari și 4 șefi de lucrări), 5 cadre didactice asociate, care sunt conducători de doctorat și conduc și alte activități didactice în regim de plată cu ora. Departamentul coordonează două programe de studii la nivel de licență și patru programe de studii la nivel de masterat, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. De asemenea, în departament se desfășoară activități de predare și aplicative la discipline de tehnologie, pentru studenți ai Facultății de Mecanică și ai Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. În Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini există un număr de 10 cadre didactice conducători de doctorat în domeniul Inginerie Industrială. La bunul mers al activităților didactice aplicative și de cercetare științifică contribuie un tehnician și 5 maiștri.

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.