Programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate de Fabricație (T.A.F.) funcționează în cadrul Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (T.C.M.) din Facultatea de Construcții de Mașini şi Management Industrial de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Misiunea programului de studii universitare de masterat T.A.F.

Este aceea de a asigura un cadru educațional optim pentru profesionalizarea la un nivel înalt de pregătire ştiinţifică şi tehnică a inginerilor, în domeniul ingineriei industriale în general, al dezvoltării de produse industriale și de procese de fabricație, în particular, ca premisă a unei foarte bune capabilități de integrare pe piaţa muncii înalt calificate din ţară şi din străinătate, pe o arie largă de acoperire ocupaţională.

De ce T.A.F. ?

Pentru că veți înţelege că T.A.F. este soluţia adecvată pentru dezvoltarea voastră personală și profesională și veţi regăsi în obiectivele educaţionale ale T.A.F., de conectare a învăţământului superior românesc în domeniul ingineriei fabricaţiei la sistemele de învăţământ internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate, răspunsul la nevoia voastră de performanță și de integrare pe piața muncii înalt calificate din țară sau din străinatate.

Deoarece industria de profil din România, respectiv fabricația și mai ales dezvoltarea de produse și procese inovative, manifestă în prezent o atractivitate foarte bună pentru investitorii străini, dar și pentru capitalul autohton, urmând la mică distanță, dar la o scară de acoperire mult mai mare, trendul industriei ITC. Regiunea Moldovei și aria metropolitană a Iașului, deși în urmă față de vestul țării, urmează același trend.

Deoarece companiile multinaționale imprimă o dinamică ridicată a transferului și implementării de tehnologii avansate pentru fabricație, automatizare, inginerie integrată și soluții software de dezvoltare de produs și/sau de proces în noile capacități industriale din România.

Deoarece aceste companii multinaționale, dar și companiile românești performante din domeniu sunt adepți ai unei culturi organizaționale orientate către calitatea resursei umane și către profesionalizarea înaltă a angajaților, axată pe competențe, respectiv cunosțințe și abilități multidisciplinare, în cadrul cărora o abordare sistematică, specifică formării inginerilor tehnologi, este un avantaj competitiv important.

T.A.F. reprezintă cea mai performantă ofertă educațională de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite de absolvenţii programelor de studii de licenţă din domeniul Inginerie Industrială (TCM, IS, MUSP) şi nu numai, prin promovarea în procesul didactic a celor mai noi cunoştinţe şi a celor mai moderne tehnologii din domeniul fabricației și al dezvoltării de produse și procese inovative.

 • Procese tehnologice avansate de prelucrare şi asamblare (concepere, proiectare, operare, exploatare, mentenanţă, conducere şi monitorizare, automatizare/robotizare)

 • Proiectare asistată de calculator avansată a produselor şi proceselor (CAD/CAE/CAM/PDM/PLM)

 • Modelarea și simularea proceselor tehnologice

 • Cercetare, dezvoltare, inovare în ingineria industrială

 • Managementul fabricației

În cadrul T.A.F. veţi învăţa să vă placă ceea ce faceţi, să considerati cadrele didactice ca parteneri şi să vă construiţi singuri oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională. Astfel, veţi şti să profitaţi de resursele de învăţare oferite de T.A.F. şi de oportunităţile de pe piaţa muncii din domeniu.

Programul de studii universitare de masterat T.A.F. nu livrează șomeri pe piața muncii.

Toți absolvenții T.A.F. au reușit să se angajeze în domeniul pregătirii lor, datorită bunei profesionalizări dobândite și datorită excelentei vizibilități a programului T.A.F. pe piața muncii înalt calificate din industrie.

Angajatorii noștri principali sunt companii ca:
 • uzinele DACIA și Centrul de Cercetare-Dezvoltare Renault Technologie Roumanie;

 • CONTINENTAL Iași

 • CENIT România

 • TATA Technologies Iași

 • TOTALGAZ Industrie Iaşi

 • DELPHI DIESEL SYSTEMS Iaşi

 • Grup BMT Iași (BMT Aerospace, IGWatteeuw, CNUD)

 • OMCO Iași

 • ATEXIS și  ALTEN Grup Iași

 • AUTOLIV

 • TRW Airbag Systems

 • AEROSTAR Bacãu

 • Grupul de firme CONEX (ASAM, TESS Industrie, AGMUS, etc.)

 • ELECTROPUTERE VFU Paşcani

 • ELECTROALFA Botoșani

 • DRÄXLMAIER

 • TENARIS SILCOTUB Zalău

 • Grup BOSCH

 • ARCELOR MITTAL STEEL

 • ALLMETECH

Daca intampinati probleme legate de incarcarea corecta, functionarea optima sau alte detalii legate de serviciile de mentenanta si administrare ale paginii web curente va rugam sa apelati personalul specializat din departamentul tehnic al EXPRESII.RO utilizand una dintre modalitatile de contact puse la dispozitia dumeavoastra prin apelarea www.expresii.ro. Va multumim.