Tehnologii Avansate de Fabricație

ID Course Name Duration Start Date
MA-004 Managementul resurselor umane 14 săptămâni September 26, 2016
MA-003 Tehnologii de fabricație asistate de calculator 14 săptămâni February 13, 2017